Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường Kiều Mai kéo dài đến Trịnh Văn Bô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 32. Tuyến đi trùng, mở rộng đường Kiều Mai.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Đoạn qua trường HV Kỹ thuật Quân sự.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Và kết thúc ở đường Trịnh Văn Bô.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường Văn Tiến Dũng kéo dài đến Trịnh Văn Bô

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương đáng chú ý có tuyến đường Văn Tiến Dũng kéo dài đến Trịnh Văn Bô, dài khoảng 1 km.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao Văn Tiến Dũng - đường 32.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đi qua nhiều nhà dân trong ngõ 195 Cầu Diễn.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Tuyến kết thúc ở đường Trịnh Văn Bô.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến nối mục 4 và 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương đáng chú ý có tuyến nối mục 4,5 dài khoảng 630 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương. (Ảnh chụp từ Google Maps).
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 5.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)
Đoạn qua đường ở mục 4.
Toàn cảnh 3 tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Phương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trang thông tin chính thức về DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TỔ 6 XUÂN PHƯƠNG CỦA SÔNG ĐÀ 7


Thời gian mở bán chỉ còn0943.926.088